КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

1    Команда Хангар ваш балл - 3.51

2    Команда Фуэго ваш балл - 3.23

3    Команда Татэяма ваш балл - 3.12

4    Команда Сакурадзима ваш балл - 3.08

5    Команда Уратман ваш балл - 2.79

6    Команда Адзума ваш балл - 2.76

7    Команда Орисаба ваш балл - 2.65

8    Команда Фудзи ваш балл - 2.53

9    Команда Асама ваш балл - 2.47

10    Команда Таранаки ваш балл - 2.44

11    Команда Карадаг ваш балл - 1.99