КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

1    Команда Сакурадзима ваш балл - 3.08

2    Команда Татэяма ваш балл - 2.89

3    Команда Адзума ваш балл - 2.83

4    Команда Орисаба ваш балл - 2.65

5    Команда Фудзи ваш балл - 2.56

6    Команда Уратман ваш балл - 2.47

7    Команда Хангар ваш балл - 2.37

8    Команда Фуэго ваш балл - 2.36

9    Команда Асама ваш балл - 2.34

10    Команда Таранаки ваш балл - 2.06

11    Команда Карадаг ваш балл - 1.6